פרשת לך לך

בסוף פרשת נח מסופר כי תרח אבי אברם ילד אותו כשהיה בן 70. (בר יא 26)

אברהם מצֻוה על ידי ה' לעזוב את חרן וללכת לכנען בהיותו בן 75 (בר יב 4)

אבל קודם בסוף פרשת נח נאמר כי תרח מת בגיל 205 ( שם יא 32)

לפיכך. אברהם עוזב את חרן כאשר אביו היה בן 145 – שישים שנה לפני מותו.

חז"ל מתלבטים בשאלה האם יתכן שאברהם לא קיים את מצוות כיבוד אב ואם בכך שנטש את אביו?  ונותנים על כך שתי תשובות.

לנוסח מלא
2018-11-19T16:53:29+02:00