פרשת חקת – "היכה" או "דיבר" בין שמות י"ז לבמדבר כ'

2019-08-08T08:50:22+03:00