פרשת בא מכת ארבה מכת חושך ומכת בכורות נגד אל השמש רע – האל הראשי המצרי

2023-01-27T15:31:26+02:00