ספור אונס דינה בראשית ל"ב (פרשת וישלח)

מהיכן הגיע סיםור כה קשה לטקסט המקראי

2020-12-05T10:23:56+02:00