משמעותם של העמודים יכין ובעז לאור אמונת עם ישראל בתקופת הממלכה