מיב (אלפנטינה) ועד אלכסנדריה – המושבות היהודיות במצרים הפרעונית