הרקע ההיסטורי -ארכיאולוגי לראשית ישראל הרצאה – חלק 2