המזבח בהר עיבל וראשית ישראל. האם מקור המזבח הוא מהמקדש הקטן שבעמרנה? אם כן מה המשמעויות הנגזרות מכך? ההרצאה המלאה.

2022-06-11T12:18:43+03:00