ההשוואה בין המזבח בעיבל למזבח בעמארנה. מצביע על אפשרות של הקשר בין ישראל למצרים – חלק 3

2022-06-10T10:31:48+03:00