האם מתחם הארמון שבנה שלמה בירושלים נבנה על פי דגם של ארמון/מקדש מצרי?