בראשית

דברי תורה  לבראשית ונח

לעילוי נשמת אבא, צבי בן חנוך דוד ז"ל

בפרשת  בראשית  פרק ג' פסוק ה, נאמר: "והייתם כאלהים יודעי טוב ורע …". אלו הם דברי   הנחש המשיא את האשה  לאכול מפרי עץ הדעת.  על כך נענשו אדם וחווה וגורשו מגן עדן ונמנע מבני האדם לקרב לגן העדן ולעץ החיים  אותו סגר אלוהים ע"י הכרובים  והחרב המתהפכת.

אף שאדם וחוה נענשו על חוסר הציות למצוות האל, הרי הם זכו אולי לפרס הגדול מכל, נפקחו עיניהם, והיו "כאלוהים יודעי טוב ורע". מקשה החכם, אם כן קשה איזה מין עונש זה?

הרמב"ם  במורה נבוכים חלק ראשון פרק ב' מקדיש את כל הקטע הראשון לעניין זה ואביא את פרוש דבריו להלן:

נוסח מלא
2018-11-19T16:50:34+02:00